SIK SORULAN SORULAR

SIK SORULAN SORULAR

Umre Nedir?

Umre

A)  Tanımı

Sözlükte "ziyaret" anlamına gelen umre kelimesi, dinî bir ıstılah olarak "özel bir şekilde Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek"tir.

B)  Hükmü

Umre, ömürde bir kez yapılması farz-ı ayın olan bir ibadettir.

Hanefî mezhebine göre umre farz olmayıp müekked sünnettir.

Hac ve umre ile ilgili bir âyet-i kerîm...

Detay

Hac Ile Umre Arasındaki Fark Nedir?

Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir Haccın zamanı, hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde ve Zilhicce aylarıdır" İfadesi, “Hac belli aylardır”(Bakara, 2/197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir Hac görevi, ihrama girmekle başlar Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır Bir kimse Şevvalde ihrama girip Zilhiccenin 10 (veya 13) gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabil...

Detay

Ehiltur Gizlilik İlkesi Ve Kullanım Şartları

Bu gizlilik ilkeleri Ehiltur tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.ehiltur.com, Ehiltur'a ait resmi sosyal medya hesapları ve Ehiltur tarafından reklam verilen yasal web siteleri üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Web sitesi Ehiltur'a ait; aittir ve Ehiltur tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Ehiltur'u ifade ederiz. Ehiltur ayrıca başka web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını da yönetmektedir. Bu kullanım şartları tüm bu mecr...

Detay
SİZİ ARAYALIM